Home

TAGS is an ERASMUS+ funded project comprising of five partners in four European countries working to develop a teaching resource for University students to develop their awareness of ethical governance in sport. The aim of the resource is to improve the quality of graduates within sports programmes. The outputs focus on the issues of ethical sports governance from a variety of interdisciplinary perspectives.

The TAGS team in Brasov

Acasa

TAGS este un proiect finanțat ERASMUS+ format din cinci parteneri din patru țări europene care lucrează pentru a crea o resursă de predare pentru studenți care să-i contientizeze despre guvernanță etică în sport. Aceste resurse vor îmbunătăți calitatea pregătirii absolvenților din cadrul programelor de studii sportive, care vor fi perfecționate prin introducerea unui modul de studii adaptat în mod unic pe probleme de guvernanță etică în sport văzută din perspectivă interdisciplinară, menit să dezvolte structuri, politici și proceduri de bună guvernanță în carieră.


Διδασκαλία για κατανόηση της ηθικής διακυβέρνησης στα αθλήματα

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+

Το TAGS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και στο οποίο συμμετέχουν πέντε εταίροι από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για φοιτητές/τριες για την ενίσχυση της κατανόησης θεμάτων σχετικά με την ηθική διακυβέρνηση στα αθλήματα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βελτιώσει την ποιότητα των αποφοίτων αθλητικών σπουδών μέσω της ανάπτυξης ενός μαθήματος το οποίο θα σχεδιαστεί αποκλειστικά για θέματα ηθικής στα αθλήματα χρησιμοποιώντας ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων έτσι ώστε να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς/ές να αναπτύσσουν καλές δομές, πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης στη μελλοντική τους καριέρα.


Projekt financovaný z programu Erasmus+

TAGS je projekt pěti partnerů ze 4 evropských zemí financovaný z programu ERASMUS+ zaměřený na vypracování výukových materiálů pro univerzitní studenty pro rozvoj a zvyšování jejich povědomí o etické správě a řízení ve sportu. Výukové materiály zlepší kvalitu znalostí absolventů sportovních oborů, jelikož tito budou mít k dispozici jedinečný, na míru připravený výukový modul vyššího vzdělávání popisující problematiku etické správy a řízení ve sportu z mnoha interdisciplinárních perspektiv, jenž jim umožní v průběhu jejich pracovních kariér vytvářet odpovídající struktury, politiky a postupy řádné správy a řízení.